Ca khúc: Như Cánh Vạc Bay (Tác giả: Trịnh Công Sơn)