Ca khúc: Nghe Tiếng Muôn Trùng (Tác giả: Trịnh Công Sơn)