Ca khúc: Nghe Những Tàn Phai (Tác giả: Trịnh Công Sơn)