Ca khúc: Một Ngày Không Có Anh (Tác giả: Y Vân)
(Hát với Duy Quang)

 

 

Lyric:

 
 
Một ngày không có anh là lòng em tan nát
Cả trời mây u ám thời gian vẫn âm thầm
Âm thầm hằn trên bia đá xanh
Một ngày không có anh, là lòng em tan nát
Cả ngàn cây im tiếng chiều tan khóc mối tình
Mối tình như nghĩa trang lanh lùng

Đường mây nổi gió ai nào hay
Tình yêu chấp cánh ra biển khơi
Trời cao man mác xanh nghìn đời
Bụi hồng lấm gót kiếp thương vay
Mưa không lạnh mà sao hồn băng giá

Một ngày không có anh tuổi hồng thành vô nghĩa
Tình trần còn chưa dứt tình yêu đã tan tành
Tan tành tựa sương khói chiều hoang.