Ca khúc: Một Ngày Gần Đây

 

 

Lyric:

 
 
Nếu lỡ chiều nay anh không kịp về
Để em thêm một đêm dài tái tê
Nếu ánh trăng vàng hững hờ nơi đó
Và phương này sương kín vai anh
Chúng mình chợt nghe cách chia
Nếu biết rằng anh ra đi vì đời
Và cho em được tươi hồng nét môi
Có tiếc đêm nào đi về chung lối
Mà bây giờ đôi đứa đôi nơi
Thì em ơi xin đừng buồn

Một ngày gần đây những đêm dài vô tận hôm nay
Sẽ thay bằng một trời trăng sao
Sao rơi trong mắt đầy, trăng vương vai áo gầy
Một trời trăng sao, đó riêng đôi mình
Hãy nhớ rằng ta yêu nhau vì tình
Đừng cho ước vọng kia thành khói bay
Những cánh sao trời sẽ là hoa cưới
Và mây hồng vương áo cô dâu
Ngày đôi ta chung nhịp cầu.