Ca Khúc: Mal De Toi - Đau Đớn Riêng Em
(Ca khúc này còn có tên khác là: Còn Đau Vì Anh)