Ca khúc: Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng 02
Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành