Ca khúc: Liên Khúc Tình Yêu Cuối Cùng 01
Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành