Ca khúc: Liên Khúc Tình Yêu 2 - Khúc 03
Ngọc Lan - Kiều Nga - Ngọc Hương