Ca khúc: Liên Khúc Tình Yêu 1 - Khúc 04
Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành