Ca khúc: Liên Khúc Tình Yêu 1 - Khúc 03
Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành