Liên Khúc: Tình Xanh
( Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành)