Ca khúc: Liên Khúc Hè Muộn 04
Ngọc Lan - Bích Hà - Trung Hành - Duy Quang