Ca khúc: Liên Khúc Hè Muộn 03
Ngọc Lan - Bích Hà - Trung Hành - Duy Quang