Ca khúc: Liên Khúc Hè Muộn 01
Ngọc Lan - Bích Hà - Trung Hành - Duy Quang