Liên Khúc: Bước Tình Nồng
( Ngọc Lan - Kiều Nga - Trung Hành)

* Bài hát này bị lỗi vì chỉ chạy 1/2 bài, hiện giờ chưa có bản khác để thay thế nên vẫn tạm giữ bản này coi như tư liệu - Mong thính giả thông cảm !!