Ca khúc: Khúc Luân Vũ Mùa Mưa
Album: Bay Đi Cánh Chim Biển (Ngọc Lan - Như Mai - Kiều Nga)