Ca khúc: Không Bao Giờ Quên
Album: Ngọc Lan 4 - Tình Xanh